W sezonie Wiosna 2020 po raz pierwszy do rozgrywek powołana została do życia drużyna rezerw. Debiutantem w tej roli został Mokre Mucha Team II, który przystąpi do rozgrywek w Lidze D2.

W związku z tym zobligowani zostaliśmy do rozporządzenia kilku punktów regulujących zasady udziału zespołu rezerw.

§2
ZASADY ROZGRYWEK

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA DRUŻYNY REZERW

  1. Każdy z zawodników w momencie zgłoszenia do gry musi zostać przypisany do pierwszej (dalej: zespół A) lub drugiej drużyny (rezerw – dalej: zespół B). Obowiązują limity jak w $1 pkt. 22.
  2. W każdej kolejce (za wyjątkiem trzech ostatnich) prawo gry w zespole A ma pięciu zawodników ze składu B oraz odwrotnie. W każdej z kolejek sytuacja ta może dotyczyć różnych zawodników.
  3. W trzech ostatnich kolejkach sezonu prawo gry w zespole A ma jeden zawodnik z kadry zespołu B i odwrotnie. W każdej z tych kolejek sytuacja ta może dotyczyć różnych zawodników.
  4. Zawodnik z zespołu A zostaje uprawniony do gry meczu zespołu B (i odwrotnie) poprzez ręczne dopisanie w protokole przygotowanym przez Organizatora.
  5. Obowiązuje zastrzeżenie, że w trakcie jednej kolejki zawodnik może zagrać wyłącznie w zespole A albo w zespole B.
    a) W przypadku przełożenia meczu obostrzenie to obowiązuje z uwzględnieniem kolejki, do której nominalnie dane spotkanie było przypisane w terminarzu.
  6. Zawieszenia obowiązują dla obydwu zespołów jednocześnie.
  7. W przypadkach nieobjętych Regulaminem, prawo decyzji leży po stronie Organizatora.

Pełna wersja regulaminu