W związku z większą ilością spotkań w sezonie 2020 wydłużyliśmy możliwość dokonywania transferów. Lekką modyfikację przeszedł również przepis odnośnie drużyny rezerw. 

Poniższe przepisy obowiązują wyłącznie w sezonie 2020:

TRANSFERY

 1. Zawodnik może być zgłoszony jednocześnie tylko w jednej drużynie. W trakcie sezonu dopuszcza się jedną zmianę drużyny, jednak tylko do zespołu z innej ligi oraz w okresie gdy możliwe jest zgłaszanie nowych zawodników.
 2. Zawodników można zgłaszać najpóźniej przed rozpoczęciem rundy finałowej. Dane nowego zawodnika (imię, nazwisko, data urodzenia) należy przesłać na adres biuro@futbol-arena.pl najpóźniej 24h przed meczem, przy czym łączna liczba zgłoszonych graczy nie może przekroczyć 25.
 3. W przypadku gdy w kadrze drużyny znajduje się już 25 graczy, nowi gracze mogą zastąpić
  tych, którzy byli już zgłoszeni, ale pod warunkiem, że nie wystąpili w żadnym meczu. Przesyłając dane nowego zawodnika należy określić, którego zawodnika z dotychczasowej kadry ma on zastąpić.
 4. W rundzie finałowej drużyna może zgłosić jednego dodatkowego zawodnika tzw.
  „jokera”, lecz tylko w przypadku poważnych problemów ze składem, za które uważamy grę w
  niepełnym liczbowo składzie. Nowy zawodnik do gry zostanie uprawniony o ile w meczu obok
  niego wystąpi maksymalnie 5 zawodników z pierwotnej kadry. W przeciwnym wypadku
  traktowany będzie on jako gracz niezgłoszony. Jeśli warunek ten zostanie spełniony, w kolejnych
  spotkaniach „joker” traktowany będzie jako pełnoprawny zawodnik zespołu.

DRUŻYNA REZERW

 1. Każdy z zawodników w momencie zgłoszenia do gry musi zostać przypisany do pierwszej (dalej: zespół A) lub drugiej drużyny (rezerw – dalej: zespół B). Obowiązują limity jak w $1 pkt. 22.
 2. W każdej kolejce (za wyjątkiem rundy finałowej) prawo gry w zespole A ma pięciu zawodników ze składu B oraz odwrotnie. W każdej z kolejek sytuacja ta może dotyczyć różnych zawodników.
 3. W rundzie finałowej prawo gry w zespole A ma jeden zawodnik z kadry zespołu B i odwrotnie. W każdej z tych kolejek sytuacja ta może dotyczyć różnych zawodników.
 4. Zawodnik z zespołu A zostaje uprawniony do gry meczu zespołu B (i odwrotnie) poprzez ręczne dopisanie w protokole przygotowanym przez Organizatora.
 5. Obowiązuje zastrzeżenie, że w trakcie jednej kolejki zawodnik może zagrać wyłącznie w zespole A albo w zespole B.
  a) W przypadku przełożenia meczu obostrzenie to obowiązuje z uwzględnieniem kolejki, do której nominalnie dane spotkanie było przypisane w terminarzu.
 6. Zawieszenia obowiązują dla obydwu zespołów jednocześnie.
 7. W przypadkach nieobjętych Regulaminem, prawo decyzji leży po stronie Organizatora.