Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas okres urlopowy, który może sprawić niektórym frekwencyjnego psikusa. Dlatego po wielu rozmowach i przemyśleniach postanowiliśmy wyjść naprzeciw potencjalnym potrzebom i pilotażowo wprowadzić możliwość przełożenia meczu w trybie NA ŻĄDANIE.

Przedstawiamy treść nowego przepisu:

Każdej drużynie w rundzie zasadniczej sezonu 2020 przyznaje się prawo do przełożenia jednego meczu w trybie “na żądanie”. Z takiej opcji zespół może skorzystać w sytuacji, kiedy drużyna przeciwna nie wykazała chęci przełożenia meczu za porozumieniem stron, a przełożenie w tym trybie jest zgłaszane Organizatorowi minimum 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia meczu.

  • Po zgłoszeniu przełożenia meczu w trybie na żądanie zespół wnioskujący powinien zgłosić rywalowi, że mecz się nie odbędzie w pierwotnym terminie oraz podjąć próbę ustalenia nowego terminu meczu w porozumieniu z Organizatorem w ciągu 7 dni od zastosowania trybu.
  • W przypadku, jeśli drużyny nie ustalą nowego terminu samodzielnie, termin meczu ustala Organizator w porozumieniu z drużyną przeciwną (zmuszoną do przełożenia meczu).
  • Opłata za przełożenie meczu w trybie na żądanie wynosi 100 zł, które drużyna wnioskująca powinna wnieść przed pierwotnie zaplanowanym terminem meczu. W przypadku niedotrzymania tego terminu, drużyna zostanie ukarana walkowerem i będzie potraktowana jako zespół, który nie stawił się na spotkanie. W takim przypadku drużyna nie będzie mogła ponownie skorzystać z możliwości przełożenia meczu.
  • Prawo do przełożenia meczu w trybie na żądanie ma każdy zespół nieposiadający zaległości finansowych wobec struktur ligowych.
  • Terminy spotkań ostatniej kolejki sezonu zasadniczego nie mogą zostać zmienione.

Powyższy przepis jest odpowiedzią na potencjalne potrzeby wynikające ze specyfiki i okresu rozgrywania części sezonu 2020, jednak nie wykluczamy, że po sprostaniu Waszych i naszych oczekiwań może zagościć w naszym paragrafowym dzienniku również w przyszłych edycjach FA na stałe.