Regulamin – ligowe paragrafy

Regulamin rozgrywek ligowych jest aktualizowany przed każdym sezonem. Przeczytaj o jego najważniejszych postanowieniach.

Pełny tekst regulaminu znajdziecie tutaj: Regulamin FA Playarena

Przypominamy, że każdy z uczestników ma obowiązek zapoznania się z regulaminem rozgrywek. Poniżej przedstawiamy naszym zdaniem kilka najważniejszych jego punktów:

Warunki i zasady uczestnictwa:

 • Organizatorem rozgrywek FA Playarena – Futbolowa Liga Szóstek jest Fundacja Toruńska Arena Sportu.
 • Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z imienną listą biorących udział zawodników i przesłanie go drogą mailową na adres biuro@futbol-arena.pl

b) dokonanie opłaty za rozgrywki ligowe w wysokości 900,00 zł brutto przed rozpoczęciem rozgrywek. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach po 475,00 zł brutto.

 • W każdej drużynie powinna być wytypowana jedna osoba (reprezentant/kapitan drużyny), która

a) ma prawo do zgłoszenia i wycofania drużyny z rozgrywek;

b) wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy;

c) jest odpowiedzialna za zachowanie się drużyny zarówno podczas meczu, jak i po jego zakończeniu;

d) jest odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z terminarzem, karami czy innymi kwestiami organizacyjnymi;

e) odpowiada za niedopuszczenie do gry swoich zawodników, na których zostały nałożone kary zawieszenia.

 • Zawodnik może być zgłoszony jednocześnie tylko w jednej drużynie. W trakcie sezonu dopuszcza się jedną zmianę drużyny, jednak tylko do zespołu z innej ligi oraz w okresie gdy możliwe jest zgłaszanie nowych zawodników.
 • Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednolitych strojach z różnymi numerami na plecach
 • Każdy zawodnik winien występować w obuwiu sportowym, przez co rozumie się buty sportowe na płaskiej podeszwie lub turfy. Zabrania się grania w obuwiu typu „lanki”, z wkręcanymi kołkami metalowymi lub plastikowymi, a także w obuwiu typu AG („puste korki”).
 • Każdy zawodnik FA Playarena, jest zobowiązany do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez FA Playarena. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji rozgrywek piłkarskich i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Przepisy gry:

 • Mecz trwa 2 x 25 minut plus doliczony czas przez sędziego.
 • Minimalna liczba zawodników danej drużyny potrzebna do rozpoczęcia meczu to 6.
 • Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie wymagają przerwy w grze.
 • Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie i mogą być wykonywane bez gwizdka. W sytuacji, gdy na wniosek drużyny atakującej sędzia odsuwa zawodników rywali na przepisową odległość, gra wznawiana jest na gwizdek. W wyjątkowych sytuacjach grę na gwizdek może zarządzić arbiter zawodów.
 • Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej boiska i jest traktowany jako rzut wolny pośredni.
 • Gracze mogą być karani kartkami oraz karami czasowymi. Gracz napomniany żółtą kartką nie otrzymuje kary minutowej. Czerwona kartka oznacza 5-minutową karę i wykluczenie z meczu. W przypadku  otrzymania dwóch żółtych kartek zawodnik zostaje wykluczony z meczu. Przepis ten dotyczy również bramkarzy, którzy po otrzymaniu kary powinni opuścić boisko. Otrzymanie drugiej żółtej kartki dla zawodnika wiąże się z 5 minutową karą dla zespołu. Po upłynięciu tego czasu wykluczonego zawodnika może zastąpić inny gracz rezerwowy.
 • Zawodnik, który został ukarany bezpośrednio czerwoną kartką zostaje zawieszony na jeden mecz. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu zawieszenia.
 • Zawodnik zostaje zawieszony na jeden mecz po otrzymaniu trzech żółtych kartek. Każde kolejne dwie żółte kartki powodują zawieszenie. Kartki z poprzedniego sezonu nie są liczone.

Przypominamy, że wyżej wymienione zostały najważniejsze punkty pełnej wersji Regulaminu.