Obecne luzowanie obostrzeń pozwala nam swobodnie powrócić do gry. Wciąż jednak, wg informacji rządowych, konieczne jest trzymanie się pewnych kompromisów. Przygotowaliśmy więc kilka wytycznych oraz rekomendacji, które będą obowiązywać do odwołania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu.

  1. Każdy zawodnik przed wejściem na obiekt powinien zdezynfekować dłonie. Odpowiednie środki będą czekać na terenie obiektu, a także w węzłach sanitarnych.
  2. Szatnie oraz prysznice na orlikach będą dostępne dla użytkowników, jednak nie będą one każdorazowo dezynfekowane po każdej grupie. ZALECENIE: Jeśli to możliwe, przyjdź na mecz przebrany w strój, zaś z prysznica skorzystaj w domu.
  3. Dysponujemy ograniczoną ilością znaczników w związku z tym wprowadzamy ZAKAZ wypożyczania pojedynczych lub całych kompletów znaczników, poza sytuacją gdy drużyny w kompletnych strojach pokrywają się kolorem. ZALECENIE: W przypadku braku stroju drużynowego przygotuj wcześniej własną koszulkę z numerem w tym samym kolorze.
  4. Przed meczem, w celu wypełnienia protokołu, do stolika organizatora zapraszamy wyłącznie JEDNEGO reprezentanta (kapitana/kierownika) drużyny.
  5. Prawo rozmowy z sędzią meczu oraz organizatorem ma wyłącznie kapitan drużyny.
  6. Podczas trwania meczów FA kategorycznie zabronione jest przebywanie na obiekcie trawiastym kibiców oraz publiczności, a także zawodników niebiorących udziału w meczu. ZALECENIE: Wszystkich przygotowujących się zawodników do meczu, kibiców, znajomych i rodziny prosimy o przebywanie na boisku od koszykówki lub najlepiej poza terenem orlika.
  7. Zawodnicy rezerwowi powinni przebywać po przeciwległej stronie od sędziego na swoich połowach. ZALECENIE: Prosimy o nie przenoszenie ławek rezerwowych w inne miejsca.
  8. Po zakończonym meczu starajmy sobie dziękować w sposób jak najmniej inwazyjny. Nie twórzmy niepotrzebnych zbiorowisk oraz opuszczajmy boisko w miarę możliwości jak najszybciej, aby dać możliwość przygotowania się do meczu kolejnym drużynom.
  9. Po meczu wszelkie butelki oraz inne śmieci wyrzucajmy do kontenera lub worków na śmieci znajdujących się na obiekcie. Zachowujmy czystość i porządek na boisku, które jest naszym dobrem wspólnym.

Doskonale sobie zdajemy sprawę, że powyższe wytyczne nie są dla wszystkich komfortowe, lecz tylko dzięki nim i Waszej pomocy rozgrywki będą mogły przebiegać bezpiecznie oraz bez zakłóceń ze strony osób trzecich, niezależnie jaki mamy do tego stosunek.

Leave a Reply