Regulamin – ligowe paragrafy §

Regulamin rozgrywek ligowych jest aktualizowany przed każdym sezonem. Przeczytaj o jego najważniejszych postanowieniach.

Pełny tekst regulaminu znajdziesz tutaj: REGULAMIN ROZGRYWEK FUTBOL ARENA TORUŃ (stan aktualny na 1.04.2022)

Przypominamy, że każdy z uczestników ma obowiązek zapoznania się z regulaminem rozgrywek. Poniżej przedstawiamy naszym zdaniem kilka najważniejszych jego punktów:

Warunki i zasady uczestnictwa
 • Organizatorem rozgrywek Futbol Arena Toruń – Piłkarska Liga Szóstek jest fundacja Toruńska Arena Sportu.
 • Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest:
 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie futbol-arena.pl,
 2. przesłanie imiennej listy zawodników na adres mailowy biuro@futbol-arena.pl,
 3. dokonanie opłaty w wysokości 1300,00 zł brutto przed rozpoczęciem rozgrywek. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach po 675,00 zł brutto w terminach ustalonych przez Organizatora.
 • Każda drużyna musi wyznaczyć jedną osobę, która pełni funkcję kapitana/kierownika. Kapitan/kierownik w szczególności:
 1. ma prawo do zgłoszenia i wycofania drużyny z rozgrywek,
 2. jest zobowiązany do wypełnienia protokołu meczowego przed rozpoczęciem każdego spotkania,
 3. jest odpowiedzialny za zachowanie się drużyny zarówno podczas meczu, jak i po jego zakończeniu,
 4. jest odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z terminarzem, karami czy innymi kwestiami organizacyjnymi,
 5. odpowiada za niedopuszczenie do gry swoich zawodników, na których zostały nałożone kary zawieszenia.
 • Zawodnik może być zgłoszony jednocześnie tylko w jednej drużynie. W trakcie sezonu dopuszcza się jedną zmianę drużyny, jednak tylko do zespołu z innej ligi oraz w okresie, gdy możliwe jest zgłaszanie nowych zawodników.
 • Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednolitych strojach z różnymi numerami na plecach.
 • Dopuszczone do gry jest obuwie sportowe na płaskiej podeszwie oraz obuwie typu turfy. Niedopuszczone do gry jest obuwie niespełniające warunków opisanych wyżej, w tym: obuwie typu lanki, obuwie z wkręcanymi korkami, obuwie typu AG posiadające korki.
 • Zawodnik zostaje zawieszony na jeden mecz po otrzymaniu trzech żółtych kartek w sezonie. Każde kolejne dwie żółte kartki powodują zawieszenie.
 • Zawodnik, który został ukarany bezpośrednio czerwoną kartką zostaje automatycznie zawieszony na jeden mecz. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu zawieszenia.
Przepisy gry
 • Mecz trwa 2×25 minut plus doliczony czas przez sędziego.
 • Minimalna liczba zawodników danej drużyny potrzebna do rozpoczęcia meczu to 6.
 • Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie wymagają przerwy w grze.
 • Dopuszcza się grę wślizgiem zgodnie z przepisami gry PZPN.
 • Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej boiska i jest traktowany jako rzut wolny pośredni.
 • Gracz napomniany żółtą kartką nie otrzymuje kary minutowej, z wyjątkiem dwóch sytuacji:
 1. W sytuacji, gdy u zawodnika podczas meczu sędzia lub Organizator stwierdzi niedopuszczalne obuwie, zawodnik zostaje napomniany przez sędziego (żółta kartka), a drużyna otrzymuje karę czasową 2 minut gry w osłabieniu. Od tego momentu gracz staje się zawodnikiem nieuprawnionym do gry, aż do momentu zmiany obuwia na dopuszczone do gry.
 2. W sytuacji, gdy zmiana zostanie przeprowadzona nieprawidłowo, sędzia przerywa mecz, a zawodnik wchodzący zostaje ukarany żółtą kartką i dwuminutową karą.
 • Czerwona kartka oznacza 5-minutową karę i wykluczenie z meczu. W przypadku otrzymania dwóch żółtych kartek zawodnik zostaje wykluczony z meczu. Przepis ten dotyczy również bramkarzy, którzy po otrzymaniu kary powinni opuścić boisko. Otrzymanie drugiej żółtej kartki dla zawodnika wiąże się z 5-minutową karą dla zespołu. Po upłynięciu tego czasu wykluczonego zawodnika może zastąpić inny gracz rezerwowy.
 • W przypadku, gdy czerwoną kartką zostanie ukarany zawodnik będący na ławce rezerwowych, boisko musi opuścić inny zawodnik przebywający aktualnie na boisku.

Przypominamy, że wyżej wymienione zostały najważniejsze punkty pełnej wersji Regulaminu.